Wednesday Random.

Uncategorized

IMG_2192

bild-34-554x421

016lille (2)

Minna R (Stockholm), Filippa (Stockholm), Dyveke (Copenhagen)


Antler.

Uncategorized

antler tattoo

antler tattoo 2

antler tattoo 3

gnb, pHannah H, pBryna M


Elephants

Animal.

image

elephant-tattoo

ollie

Signe (Aalborg, Denmark), Sophia (Gothenburg), Stephanie (Amsterdam)


Keys.

Uncategorized

key

key 3

key 2

pJuliana H, pCarly M, pCharlotte L

key

Tuesday Randoms.

Uncategorized

tattoo 2

tattoo 3

tattoo

Alice C, pMigue M, Di Katsko