Tattoo Submission: Amelia (Cartagena)  - 

DSC_0006finall

Lotus.  - 

lotus tattoo 5 lotus tattoo 2 lotus tattoo

Jaden (Fargo), Samantha (Mexico), Beatriz (Araraquara, Brazil)

Tattoo artist: Hongdam  - 

hongdam hongdam tattoo 2 hongdam tattoo 3@hongdam

Constellations.  - 

constellation tattooconstellation tattoo 3 constellation tattoo 2Ivy & Twine, Kathy M, unknown

Mountains.  - 

mountain tattoomountain tattoo 3 mountain tattoo 2

Jenna (Salt Lake City), Geo Lupu (Alba Iulia), unknown