Shoulders.

Shoulder.

shoulder tattoo 2

shoulder tattoo 3

shoulder tattoo

WHI Tamara, source, Angelica (Sweden) “sonriele al mundo- smile to the world.”
Shoulders.

Shoulder.

shoulder tatto

shoulder tattoo 3

shoulder tattoo 4

Cagla, Elisabeth (Arendal/Norway), Sara K