Arms.

Arm.

arm tattooarm tattoo 2 arm tattoo 3

lilibaba, Antonia (Vienna), Liz K http://www.lizke.de/


Travel.

Travel

travel tattoo 2

travel tattoo travel tattoo 3

 unknown, Lou, Vanessa (France)


Mountains.

Uncategorized

mountain tattoo 3mountain tattoo 2  mountain tattoo

coffeeinthemountains, pLouisalouisalou, Xandra


Travel.

Uncategorized

travel tattootravel tattoo 2 travel tattoo 3

Amber W, Lou, Elsa (Stockholm)